(Homo Diveus)

Je to zvláštna bytosť, ktorú niektorí zaraďujú medzi cicavce, ale zároveň patrí aj medzi obojživelníkov. Vo voľnej prírode sa vyskytuje u nás najmä od jari do jesene, ale pri troche šťastia ho môžete nájsť aj pod ľadom.

Dospelé jedince i mláďatá používajú fľašu. Avšak mláďatá na mlieko a dospelí na stlačený vzduch. (Poniektorí jedinci aj na iné veci, ale to nebolo predmetom nášho výskumu.) Svoje hniezdisko si zakladá na suchu, ale väčšinu času sa snaží tráviť pod vodou.
Je zvláštny aj tým, že na rozdiel od ľudí, ktorí predmety do vody hádžu, on ich vyhľadáva a vyťahuje na breh. Preferuje čistú priehľadnú vodu, ale v nutných prípadoch sa dokáže rýchlo prispôsobovať.
Ak sa ocitne v zajatí, tak iba v zajatí svojich snov a potápačskej vášne. Pri tomto druhu neboli zaznamenané príznaky agresivity. K okolitým živočíchom a rastlinám zachováva pokoj a úctu. Podľa istých hypotéz je tento pokoj spôsobený pobytom vo vode a trojdimenzionálnou možnosťou pohybu.
V posledných rokoch sa populácia potápača obyčajného rozširuje a na našu radosť sa podmienky na jeho existenciu v budúcnosti ukazujú viac ako priaznivé.

 
(c) Atlantis Dive o nskurzypredajnapoicovnapotpacsk prceakcieklubgalriakontakt