V spoločnosti rovnako posadnutých ľudí je príjemne. Veď každý si rád vymení zážitky a fotografie s niekým, kto rozumie problematike a je rovnako hlboko zanietený. Ba čo viac, sám si nájde tých správnych a spoľahlivých ľudí, ktorí fungujú na rovnakej frekvencii, s ktorými sa v budúcnosti vydá za objavmi.
Členom potápačského klubu sa môže stať každý, kto má rád vodu a potápanie.

Vážení priaznivci potápania,

dovoľujem si Vám predstaviť naše občianske združenie s názvom ATLANTIS DIVE klub Bratislava, zamerané na športové potápanie a aktivity smerujúce k poznávaniu a ochrane prírody. Zmyslom činnosti nášho klubu, ktorého členom (pokiaľ sa tak už nestalo) môžete byť aj Vy, je vytváranie hodnôt pre ďalšie generácie. Napr. udržiavanie a čistenie konkrétnych vodných lokalít, no hlavne organizovanie rôznych akcií pre deti, súvisiacich s rozvojom ich športovej a duševnej stránky. Hravou a pútavou formou chceme v mládeži rozvíjať vzťah k prírode a vodnému živlu. tak, aby až vyrastú, boli schopní robiť oveľa lepšie rozhodnutia než my. Zatiaľ túto planétu riadime bez toho, aby sme chápali, aký vplyv máme na vodu ako životodarný systém. Čím viac budeme viesť mladých ľudí k tomu, aby počúvali krehký hlas prírody, tým viac nám ona bude vďačná. Chceme byť otvorenou knihou pre každého, kto v nej chce čítať.

Prostredníctvom priložených formulárov môžete aj Vy poukázaním 2 % dane z Vašich príjmov podporiť činnosť tohto občianskeho združenia. Vopred prijmite naše POĎAKOVANIE.

Údaje potrebné pre poukázanie 2 % dane z príjmov:

Názov: ATLANTIS DIVE klub Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30794897
Sídlo: Bartókova 4, Bratislava 811 02

   
 
(c) Atlantis Dive o nskurzypredajnapoicovnapotpacsk prceakcieklubgalriakontakt