Hoci zvuk sa pod vodou šíri oveľa rýchlejšie ako vzduchom, výmena informácií je pomerne obtiažna. Na súši však aj my používame na komunikáciu bežné prostriedky. Ak by ste mali akékoľvek otázky, sme pripravení ich zodpovedať. Bez obáv nám zamailujte, alebo použite z uvedených prostriedkov ten, ktorý vám najviac vyhovuje.


Atlantis Dive:

Vlčie hrdlo 1033/50
82412 Bratislava, Slovakia

mobil: +421 903 38 27 82

info@atlantisdive.sk
www.atlantisdive.sk 
(c) Atlantis Dive o nskurzypredajnapoicovnapotpacsk prceakcieklubgalriakontakt